Jaroslav Jirásko
člen revizní komise

Jaroslav Jirásko

ředitel ZŠ v Lázních Bělohrad

Devatenáct let je ředitelem základní školy v Lázních Bělohrad, kde se snaží systematicky měnit konzervativní pohledy na vzdělávání a usiluje o moderní, progresivní, inovativní a otevřenou školu. Je zakládajícím členem Učitelské platformy, kde je v nejužším vedení. Publikuje v časopisech Řízení školy, Učitelské noviny a v internetovém magazínu Rodiče vítáni. V médiích vystupuje jako komentátor a glosátor českého školství, je lektorem. Má zahraniční zkušenosti z Finska, Velké Británie, Chorvatska, Nizozemska, Belgie,  Rakouska a Polska, je členem několika expertních skupin NPI ČR.