Učitelská platforma

Budoucnost pro učitele. Učitelé pro budoucnost.

Home Cíle

Strategické cíle

 1. Zasazujeme se, aby podpora vzdělávání byla pojímána jako investice do naší budoucnosti, což se neobejde bez navýšení rozpočtu MŠMT aspoň na průměr OECD státních rozpočtových výdajů. Bez investic do vzdělání nelze očekávat zkvalitnění výuky ani její modernizaci.
 2. Zasazujeme se o zlepšení kvality vzdělávání v České republice. Jednáme o zrušení státních přijímacích zkoušek a státních maturit, snížení administrativní zátěže a byrokracie či zvýšení svobody učitelů při jejich činnosti.
 3. Přesvědčujeme politiky napříč všemi politickými stranami, aby se shodli nad dlouhodobou národní vzdělávací strategií, která by připravila českou společnost na budoucnost. Přestalo by docházet ke změnám vzdělávacích politik v důsledku personálních změn na MŠMT. Ke změnám by tak docházelo koncepčně a učitelé by získali pro svou práci více stability.

Co chceme stihnout během dvou volebních období:

 1. Zapojujeme se do dialogu s profesními asociacemi, odbory a MŠMT o otázkách vzdělávání, spolupracujeme s nimi na řešení koncepčních otázek a  projektů v oblasti vzdělávání.
 2. Uvolňujeme ruce ředitelům, aby se věnovali vedení lidí a mohli se soustředit na prosazování vzdělávacích vizí. V úvahu přichází například vytvoření pozice zástupce ředitele, který bude vyřizovat veškerou provozně-administrativní agendu školy.
 3. Zakládáme samosprávnou profesní učitelskou organizaci, která je zvána k posouzení dopadů legislativních změn na výkon učitelské profese.

Proč byste se k nám měli připojit a podporovat nás:

 1. Vedeme dialog nejen mezi učiteli, ale i jejich komunikaci s jednotlivými asociacemi, MŠMT, odbory apod., zjistíme učitelské potřeby a prosazujeme návrhy, které vedou k lepším podmínkám výuky.
 2. Je nutné řešit nízkou atraktivitu učitelské profese mezi středoškoláky. Vize profese učitele musí nabízet jasnou perspektivu. Jen tak se ti nejtalentovanější a nejkreativnější maturanti budou ucházet o studium na pedagogických fakultách a budou si přát být učiteli.
 3. Pomáháme ke kultivaci výběru ředitelů na základě jejich odbornosti a vzdělávacích vizí. Nabízíme zřizovatelům poradenství při výběru ředitelů i účast v konkurzu.
 4. Vytvoříme respektovanou etickou komisi, která bude nezávislým arbitrem pro posuzování odvolání ředitelů, postihování učitelů apod. Pro své členy vytvoříme profesní a etický kodex učitele.
 5. Oslovujeme VŠ připravující učitele ke spolupráci a budeme usilovat o růst kvality přípravy budoucích učitelů větším příklonem k praxi a reálným tématům edukace. Propojíme začínající učitele s jejich zkušenými kolegy.
 6. Snažíme se, aby prostředky, které míří do školství, byly využity co nejefektivněji a obsahovaly co nejméně “projektových” mezičlánků.
 7. Upozorňujeme na úspěchy kolegů, uvádíme příklady dobré praxe a vracíme učitelské práci i celému systému vzdělávání důvěru.
 8. Vrátíme do hry kariérní řád, který bude fér, vyvážený, bude skutečně učitele motivovat, obejde se bez zbytečné administrativy a především zlepší podmínky uplatnění a profesního růstu učitelů v ČR.
 9. Pořádáme setkání učitelů, letní školy, vzdělávací kurzy a další příležitosti, pro další vzdělávání a sebevzdělávání učitelů.
 10. Podílíme na vydávání textů, metodik a pomůcek, zaměřených na učitelskou praxi.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial